Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 20. marec 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

REMEDIUM, s.r.o. S.R.O.
2037, Bardejovské Kúpele 086 31
Slovensko
E -mail: remedium@kupele-bj.sk
Telefónne číslo: +421 54 477 4430

Právny zástupca (zástupcovia) REMEDIUM, s.r.o. S.R.O.:

Ing. JUDr. Jaroslav Komora

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro pod licenciou alebo registračným číslom:

vložka č. 25080/P

1.2 Profesia alebo činnosti zobrazené na týchto webových stránkach vyžadujú určitý diplom, ako je uvedené tu:

Doktor, tento diplom alebo názov práce bol udelený v Slovensko.

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.