Fyziatricko – rehabilitačná ambulancia (FBLR)

Ambulancia FBLR je zameraná na vyšetrenie, diagnostiku a liečbu ochorení pohybového systému, ochorení centrálneho a periférneho nervového systému, stavov po úrazoch, zlomeninách a operáciách pohybového aparátu, stavov po operáciách medzistavcových platničiek a porúch lymfatického systému.

N

MUDr. Marcela Molnárová

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, odbor všeobecné lekárstvo ukončila v roku 2002. Po ukončení štúdia nastúpila ako lekárka do Bardejovských Kúpeľov a.s. Od r. 2006 do r. 2019 pracovala na Fyziatricko- rehabilitačnom oddelení NsP Sv. Jakuba n.o. v Bardejove, od r. 2009 vo funkcii zástupca primára. Od r. 2019 pracuje v ambulancii FBLR v Poliklinike REMEDIUM s.r.o.
V roku 2008 absolvovala Európsku špecializačnú škúšku v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Absolvované certifikované vzdelávacie aktivity- Tématický kurz laseroterapie, Kurz manuálnej terapie, Manažment liečby lymfedému, Medzinárodný kurz základnej a nadstavbovej Bazálnej stimulácie, Terapeutické využitie kinesiotapu, Diagnostický kurz neurologického a kineziologického vyšetrenia podľa Vojtu v novorodeneckom a dojčenskom veku.
Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti a odbornej spoločnosti pre FBLR.

N

Klasická a reflexná masáž

N

Termoterapia

N

Laseroterapia

N

Vodoliečba (podávaná v Kúpeľnom dome)

N

Elektroterapia

N

Magnetoterapia

N

Fototerapia

N

Manuálna a prístrojová lymfodrenáž

N

Terapia ultrazvukom

N

Oxygenoterapia