Ušno- nosno- krčná (ORL) ambulancia

Ušno- nosno- krčná (ORL) ambulancia je zameraná na vyšetrovanie, diagnostiku a liečbu pacientov s ochoreniami v oblasti hlavy a krku u detí aj dospelých. Zaoberáme sa predovšetkým ochoreniami horných dýchacích orgánov, ústnej dutiny, hltana, hrtana, krku, poruchám sluchu a rovnováhy, čuchu, chuti a poruchám hlasu. Vykonávame preventívne prehliadky zamestnancov pracujúcich v hlučnom prostredí, práce vo výškach, vodičov z povolania.
Pri diagnostike a liečbe využívame najmodernejšie prístroje vrátane sady endoskopov a fibroskopu pri diagnostike ochorení dýchacích ciest, mikroskop, audiometer a tympanometer pri diagnostike ušných chorôb a porúch sluchu, elektrokauter pri liečbe krvácania.
N

MUDr. Katarína Ľuníková

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P .J. Šafárika v odbore všeobecné lekárstvo ukončila v roku 2005. Po ukončení štúdia rok pracovala ako sekundárny lekár na ORL oddelení v Nemocnici Poprad, a.s., od roku 2006 ako sekundárny lekár ORL oddelenia FNsP Prešov.

Od septembra 2019 pracuje ako lekár na Ušno-nosno-krčnej ambulancii na poliklinike Remedium v Bardejovských Kúpeľoch. V roku 2012 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

N

Odborné stáže:

– r.2010 – 2012 – 2-ročná odborná stáž na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku UVN , Ružomberok

– r.2015 mesačná stáž – Poruchy sluchu, audiológia – Foniatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Bratislava

– r.2017 mesačná stáž – Poruchy hlasu – Foniatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Bratislava

– r.2018 mesačná stáž – Poruchy reči – Foniatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Bratislava

Počas odbornej praxe absolvovala odborné školenia na Slovensku aj v zahraničí, je autorom a spoluautorom viacerých prednášok prezentovaných na odborných podujatiach na Slovensku.

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Galéria