Kardio ambulancia č. 1

MUDr. Jozef Halecký, MPH, MBA I Kardiológ/internista II.st.
Kardiológia/angiológia I Mgr. Beátka Lešičková
.

N

echokardiografia srdca

N

ultrazvuk tepien a žíl

N

ultrazvuk krčných tepien

N

ultrazvuk mozgových ciev

N

bicyklová ergometria

N

Holter ekg

N

Holter krvného tlaku

N

aplanačná tonometria, vyšetrenie pružnosti tepien

N

spirometria

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach , r. 1975
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 1978, 2016
Waršavská univerzita manažmentu vo Waršave, 2019

N

MUDr. Jozef Halecký, MPH, MBA

Atestácie:
atestácia z vnútorného lekárstva I.st., 1978
atestácia z kardiológie, 1984
atestácia z vnútorného lekárstva II.st., 1979
Master of Public Health (MPH), 2016
Master of Business Administration (MBA), 2019

Certifikácia:
certifikácia z echokardiografie
certifikácia duplexné dopplerovské vyšetrenie tepien a žíl dolných končatín
certifikácia krčných tepien
certifikácia vnútromozgových tepien
certifikácia Holter ekg, krvný tlak

Odborná lekárska a iná prax:
vedúci lekár JIS interného oddelenia, OÚNZ Bardejov, 1979 I zástupca primára interného oddelenia, OÚNZ Bardejov, 1992 I ambulantný kardiológ OÚNZ Bardejov, 1979 I námestník riaditeľa OÚNZ pre LPS, Bardejov, 1986 I riaditeľ NsP Bardejov, 1988, 1996 I vedúci odboru zdravotníctva Okresného úradu Bardejov a okresný štátny lekár, 1992 I poslanec NR SR, predseda Výboru NR SR Bratislava, 2006 I viceprimátor mesta Bardejov, 2006, 2010 I poslanec MsZ Bardejov, poslanec PSK Prešov, predseda sociálneho výboru I lekársky riaditeľ, BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a. s. , 2006 – doteraz I Kardiologická ambulancia, Remedium, s.r.o., od r. 2010
.