VOĽNOPREDAJNÉ A REHABILITAČNÉ ÚKONY

Ponuka a cenník
voľnopredajných rehabilitačných
výkonov a služieb

Cenník

 

ORL AMBULANCIA

Ponuka a cenník
ORL vyšetrení

Cenník

 

Cenník reumatologickej ambulancie

platný len pre poistencov VŠZP

Cenník

 

INTERNÁ AMBULANCIA

Ponuka a cenník
ostatných zdravotníckych výkonov

Cenník

 

UROLOGICKÁ AMBULANCIA

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovanej pre pacientov urologickej ambulancie bez platného zdravotného poistenia a pre pacientov vyšetrených na vlastnú žiadosť

Cenník

 

Našou misiou je lepšia zdravotná starostlivosť

+421 54 477 78 03

remedium@kupele-bj.sk

Bardejovské kúpele, LD Helios