Neurologická ambulancia

Vyšetrenie a diagnostika

jednotlivých neurologických

ochorení:

N

cerebrovaskulárnych ochorení,stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách

N

bolestí hlavy rôznej etiológie vrátane migrén

N

závratových stavov

N

poškodenia periférneho nervového systému

N

úžinových syndrómov na horných a dolných končatinách

N

vertebrologických ochorení , bolesti chrbta

N

poškodenia nervových koreňov pri hernii disku

N

nervovosvalových ochorení

N

demyelinizačných ochorení

N

neurodegeneratívnych ochorení mozgu //Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a ďalšie

N

stavy po kraniocerebrálnych poraneniach

?

Prístrojové vybavenie:

– ultrazvukový prístroj
umožňuje duplexné
USG extrakraniálnych
a intrakraniálnych ciev mozgu
– emg prístroj:
diagnostika ochorení
nervového systému a svalov

V rámci ambulancie je možné

podávanie infúznej liečby,

injekčnej liečby, obstrekov

N

MUDr. Martina Mikuľáková

Lekárska fakula UPJŠ Košice všeobecné lekárstvo 1997
Špecializácia v odbore neurológia I.st. November 2000
Špecializácia v odbore neurológia november 2007
Špecializácia v odbore FBLR február 2015
Školiace miesto v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu 1999
Školiace miesto v transkraniálnej dopplerovej ultrasonografii marec 2003
Školiace miesto v diagnostike a terapii vertebrogénnych ochorení základné október 2010
Školiace miesto v diagnostike a terapii vertebrogénnych ochorení doplňujúce marec 2011
Kurz manuálnej terapie I.-IV.časť február-september 2012
Manažment liečby lymfedému september 2013
Školiace miesto v elektromyografii október 2019