Urologická ambulancia

Ambulancia je zámerná na vyšetrovanie , diagnostiku liečbu uropoetického systému u detí a dospelých. K diagnostike liečbe urologických ochorení sú využívané najmodernejšie diagnostické prístroje ako je automatický, digitálny chemický analyzátor moču, usg prístroj, uroflowmeter a flexibilný cystoskop. V rámci pracoviska jednodňovej chirurgie v odbore urológia operačne vykonávame celé spektrum operačných výkonov ako sú, obriezka, frenuloplastika, operácia pre hydrokélu, odstraňovanie kožných nádorov vonkajšieho genitálu, dilatácie močovej rúry, diagnostická cystoskópia s biopsiou steny močového mechúra, biopsia prostaty pod usg kontrolou a iné.

Farmakokavernosometria, liečba zakrivenia – deformity mužského pohlavného orgánu. Andrologická poradña a Sexuologické poradenstvo/ vyšetrenie a liečba , konzervatívna a operačná v oblasti reprodukčnej medicíny – vyšetrenie plodnosti, postkoitalny test, erektilna dysfunkcia a sexuálne dysfunkcie, / a pod.
V rámci Jednodňovej chirurgie riešenie napríklad uvoľnenie a operácie predkožka / obriezka / Sterilizácia muža / vasoligatúra / operácie aj na vlastnú žiadosť pacienta – po kompletnom vyšetrení /

 

N

MUDr. Štefan Horváth

Atestovanÿ -Urológ, andrológ a sexuológ
I. a II. Atestácia z Urológie
Okrem práce na ambukancii je dlhoročnÿm
Lekárom v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura, Košice, ako operatér vykonal 100- ky operacii a diagnostickÿch vyšetrení na uropoetickom trakte/ močovopohlavnÿ system /
Atestovanÿ Sexuológ / v oblasti andrológie – sexualita muža, sexualneho zdravia muža a ženy/
V tejto koncepcii je spoluzakladatelom modernej sexuologie , v diagnostike a liečbe absolvoval množstvo školení, a realizoval v oblasti sexualneho zdravia muža moderné diagnostické a operačné metody .
Atestovanÿ v oblasti moderného medicïnskeho manažmentu / pôsobil v pozícii Riaditela a manažéra vo Fakultnej nemocnici L.Pasteura, založil napríklad prvé Centrum pre reprodukčnú medicínu, Liečbu močových kameňov , Transplantačný a v rámci programu odbery obličiek a pod.
Certifikovaný v oblasti Invazívnej ultrasonografivkej diagnostiky v urológii /
Ako člen Rady riaditeľov EMHF / Európske fórum pre mužské zdravie / založil koncepciu mužského zdravia / komplexný – holistický prístup ku zdraviu muža a rodinnej urológie Projektom Real Men/od r. 2004 /Slovakia , založil v spolupráci z vedením Bardejovských Kúpeľov ako jedinečné 1.Kúpeľné centrum pre mužské zdravie / 10 ročná história /
N

MUDr. Štefan Horváth

MUDr. Peteja bude ordinovať iba raz do mesiaca – dátum stále oznámime vopred. 

N

Prístrojové a mat. - tech. vybavenie ambulancie

Ultrazvukova diagnostika/ konvexna sonda – abdominalna, Transrektalna sonda , Mikroskop, Uroflowmetria , Cystoskopia