Chirurgická ambulancia

Ambulancia jednodňovej chirurgie poskytuje vykonávanie chirurgických zákrokov v lokálnej anestézii ako sú odstraňovanie pigmentových névov, podkožného tuku, nádorov kože, podkožia a svalov a odstraňovanie podkožných cýst, či lymfatických uzlín. Operačná sála je vybavená operačným stolom a kompletným inštrumentáriom na vykonávanie malých chirurgických zákrokov.
N

Stadtherr Radovan

Od septembra 1997 som pracoval ako lekár na chirurgickom oddelení v nemocnici vo Svidníku. V priebehu praxe som absolvoval stáže na internom a intenzivistickom oddelení, zúčastnil mesačného štúdijného pobytu na Klinike plastickej chirurgie v Belo Horizonte v Brazílii a po 3 rokoch som získal atestáciu I. stupňa. Následne som naďalej pracoval na chirurgickom oddelení vo Svidníku, zúčastňoval som sa stáží na traumatologickej klinike, na klinike hrudnej chirurgie, na kardiochirurgickej klinike. Po uplynutí 5 rokov som absolvoval atestáciu II. stupňa z chirurgie a od roku 2007 som pracoval ako zástupca primára na chirurgickom oddelení vo Svidníku. V roku 2011 som začal pracovať ako lekár záchrannej služby a taktiež som pracoval na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku, po ukončení pracovného pomeru v Kežmarku som nastúpil na čiastočný úväzok na chirurgické oddelenie do Svidníka. V Bardejovských kúpeľoch pracujem od roku 2014 ako lekár na chirurgickej ambulancii a ambulancii JZS.

Kvalifikácia a stáže

1996 Stáž na Klinike plastickej chirurgie, Belo Horizonte, Brazília

1999 Stáž na chirurgickej klinike, s témou “ručne šité anastomózy GIT-u”, FNsP, Trieda SNP 1, Košice

2000 Stáž zameraná na laparoskopické operácie, , NsP Trebišov, ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov

2000 Získanie 1. atestácie z chirurgie, Rooseveltova nemocnica, ul. L. Svobodu 1, Banská Bystrica

2001 Stáž na Klinike traumatológie o otvorených zlomeninách, FNsP L. Pasteura, Rastislavova ul, 04001 Košice

2004 Stáž zameraná na laparoskopickú chirurgiu, Rooseveltova nemocnica, ul. L. Svobodu 1, Banská Bystrica,
.

2005 Stáž na Kardiochirurgickej klinike, Pod Krasnou horkou 1,
83348 Bratislava

2005 Stáž na Traumatologickej klinike, FNsP,
Limbová 5, 83305 Bratislava

2005 Stáž na Klinike hrudnej chirurgie, Krajinská 91,
Podunajské Biskupice, Bratislava

2005 Stáž na Chirurgickej klinike, FNSP, Limbová 5,
83305 Bratislava, Slovak Republic

2005 Získanie 2. atestácie z chirurgie

2017 stáž na oddelení hrudnej chirurgie, Vyšné Hágy

Dosiahnuté vzdelanie

1997 – ukončenie Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
2000 – atestácia 1. stupňa z chirurgie
2005 – atestácia 2. stupňa z chirurgie