Kardio ambulancia č. 2

MUDr. Lýdia Pundová, CSc.
prijíma nových pacientov
Ordinačné dni: štvrtok a piatok
Tel. kontakt: 054/ 477 7410
N

echokardiografia srdca

N

Holter ekg

N

Holter krvného tlaku

Kardiologická ambulancia poskytuje štandardnú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami s krátkymi čakacími dobami vyšetrení. Pracujeme s ultrazvukovým prístrojom Phillips, ekg holter DMS- Cardioscan Premier, ambulantné monitorovanie tlaku krvi Ergoscan a využívame aj novinku pri monitorovaní tlaku krvi bezmanžetovou metodikou – SOMNOtouch NIBP.