+421 54 477 4430 info@remediumsro.sk

Kardio ambulancia č. 2

Kardiologická ambulancia poskytuje štandardnú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami s krátkymi čakacími dobami vyšetrení. Pracujeme s ultrazvukovým prístrojom Phillips, ekg holter DMS- Cardioscan Premier, ambulantné monitorovanie tlaku krvi Ergoscan a využívame aj novinku pri monitorovaní tlaku krvi bezmanžetovou metodikou – SOMNOtouch NIBP.
N

MUDr. Peter Bojčík

– 2007 – štátna skúška zo všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice
– august 2007 – sekundárny lekár na Internom oddelení Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
– 2011 – postupová skúška z vnútorného lekárstva – SZU Bratislava
– 2015 – špecializačná skúška z kardiológie na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice
– 2016 – 2020 – kardiologická ambulancia Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s.
– od 10 / 2020 – kardiologická ambulancia Remedium s.r.o.
– aktívna spoluúčasť na klinickom výskume DA VINCI, STRONG-HF, CTQJ230A12001